ORGANIZATOR ZAWODÓW MIĘDZYSZKOLNYCH

Ośrodek Sportu i Rekreacji Stargard Sp z o.o. informuje, iż od września 2018 roku przejął po zlikwidowanym Młodzieżowym Ośrodku Sportowym w Stargardzie organizację zawodów międzyszkolnych w ramach Mistrzostw Powiatu, w kategorii Igrzysk Dzi więcej

Likwidacja Młodzieżowego Ośrodka Sportowego

§ 1.1. Likwiduje się jednostkę budżetową Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Stargardzie z siedzibą przy ul. Pierwszej Brygady 1. 2.Ustala się terminy likwidacji jednostki, o której mowa w ust.1: 1)rozpoczęcie likwidacji na dzień 01 lipca więcej

Współzawodnicywo szkół powiatu stargardzkiego w roku szkolnym 2017/18

Szkoła Podstawowa Nr 5, Szkoła Podstawowa Nr 11, I Liceum Ogólnokształcące (pełna weryfikacja w zakładce) więcej

Data wydarzenia: 2016-04-07


Indywidualne Biegi Przełajowe - Gimnazjada 15/16
7 kwietnia 2016r. (czwartek)
MISTRZOSTWA POWIATU
W INDYWIDUALNYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
GIMNAZJADA 2015/16

1.Termin i miejsce – 7 kwietnia 2016r. (czwartek) , stadion lekkoatletyczny im. dra Jerzego Cieśli
w Stargardzie ul. Sportowa 1
godz. 11.30 – dziewczęta – ok. 1000 m.
godz. 11.40 – dziewczęta – ok. 2000 m.
godz. 11.55 – chłopcy – ok. 1500 m.
godz. 12.10 – chłopcy – ok. 2500 m.

2.Uczestnictwo – w zawodach mogą uczestniczyć uczniowie gimnazjum, rocznik 2000 i młodsi.

3.Zgłoszenia – na stadionie, w dniu zawodów do godz. 11.00.
Obowiązuje – lista imienna z rocznikami potwierdzona przez dyrekcję szkoły, legitymacja szkolna i oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach lub badanie lekarskie.

- każdy startujący musi posiadać kartkę startową (wzór w załączeniu) o wymiarach
ok. 9x9 cm z następującymi danymi: nazwisko i imię, rocznik, szkoła, dystans, z zaznaczeniem czy posiada licencję


………………………………………………
Nazwisko i imię

………….. …………….………
Rocznik szkoła


Dystans …………………….

– POSIADA licencję zawodnika

– NIE POSIADA licencji- w każdym biegu będą prowadzone dwie klasyfikacje:
-dla uczniów posiadających licencje w dowolnej dyscyplinie sportowej
-dla uczniów nie posiadających licencji zawodnika

- do współzawodnictwa będą przyznane punkty za obie klasyfikacje

4.Uwaga – dozwolony jest start tylko w obuwiu bez kolców.
Załczniki - kliknij aby pobrać:
Kartki-przełaj


Wykonanie serwisu stargard.com.pl - strony internetowe stargard

Partnerzy: