ORGANIZATOR ZAWODÓW MIĘDZYSZKOLNYCH

Ośrodek Sportu i Rekreacji Stargard Sp z o.o. informuje, iż od września 2018 roku przejął po zlikwidowanym Młodzieżowym Ośrodku Sportowym w Stargardzie organizację zawodów międzyszkolnych w ramach Mistrzostw Powiatu, w kategorii Igrzysk Dzi więcej

Likwidacja Młodzieżowego Ośrodka Sportowego

§ 1.1. Likwiduje się jednostkę budżetową Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Stargardzie z siedzibą przy ul. Pierwszej Brygady 1. 2.Ustala się terminy likwidacji jednostki, o której mowa w ust.1: 1)rozpoczęcie likwidacji na dzień 01 lipca więcej

Współzawodnicywo szkół powiatu stargardzkiego w roku szkolnym 2017/18

Szkoła Podstawowa Nr 5, Szkoła Podstawowa Nr 11, I Liceum Ogólnokształcące (pełna weryfikacja w zakładce) więcej

Data wydarzenia: 2018-03-19


Zawody Sprawnościowe Klas III - IV "Ale Frajda" 17/18
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, Młodzieżowy Dom Kultury i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stargardzie
zapraszają na zawody sprawnościowe dla klas III i IV „ALE FRAJDA”

które odbędą się dn. 19.03.2018r. /poniedziałek/ w Hali OSiR - ul. Pierwszej Brygady.

-klasy III -godz.09.30 /zbiórka godz.09.00/
udział biorą uczniowie klas III

-klasy IV -godz.12.00 /zbiórka godz.11.30/
udział biorą uczniowie klas IV

Postanowienia regulaminowe:
W zawodach uczestniczą 10-osobowe reprezentacje szkół /5dziewcząt + 5 chłopców oraz 2 rezerwowych/.
Zabawy podane zostaną bezpośrednio przed imprezą.
W jednej z konkurencji przewidywany jest udział opiekuna zespołu.
Reprezentacje szkół zobowiązane są posiadać imienną listę zawodników z podpisem Dyrektora Szkoły i oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału
w zawodach lub badania lekarskie.
Prosimy o dokładne przestrzeganie postanowień regulaminu dot. liczebności reprezentacji 10+2.
DO UDZIAŁU W ZABAWIE ZAPRASZAMY RODZICÓW, DYREKTORÓW
I WYCHOWAWCÓW UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁWykonanie serwisu stargard.com.pl - strony internetowe stargard

Partnerzy: