ORGANIZATOR ZAWODÓW MIĘDZYSZKOLNYCH

Ośrodek Sportu i Rekreacji Stargard Sp z o.o. informuje, iż od września 2018 roku przejął po zlikwidowanym Młodzieżowym Ośrodku Sportowym w Stargardzie organizację zawodów międzyszkolnych w ramach Mistrzostw Powiatu, w kategorii Igrzysk Dzi więcej

Likwidacja Młodzieżowego Ośrodka Sportowego

§ 1.1. Likwiduje się jednostkę budżetową Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Stargardzie z siedzibą przy ul. Pierwszej Brygady 1. 2.Ustala się terminy likwidacji jednostki, o której mowa w ust.1: 1)rozpoczęcie likwidacji na dzień 01 lipca więcej

Współzawodnicywo szkół powiatu stargardzkiego w roku szkolnym 2017/18

Szkoła Podstawowa Nr 5, Szkoła Podstawowa Nr 11, I Liceum Ogólnokształcące (pełna weryfikacja w zakładce) więcej

Data wydarzenia: 2018-04-10


Drużynowe Biegi Przełajowe - Igrzyska Młodzieży Szkolnej 17/18
10 kwietnia 2018 (wtorek)
MISTRZOSTWA POWIATU
W DRUŻYNOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 2017/18

1.Termin i miejsce – 10 kwietnia 2018r. (wtorek) , stadion lekkoatletyczny im. dra Jerzego Cieśli
w Stargardzie ul. Sportowa 1
godz. 12.15 – chłopcy – ok. 2000 m.
godz. 12.25 – dziewczęta – ok. 1500 m.

2.Uczestnictwo – zgodnie z Kalendarzem WSZS w zawodach mogą uczestniczyć reprezentacje szkół gimnazjalnych, oddzielnie dziewcząt i chłopców:
- w zawodach powiatowych szkoła może wystawić maksymalnie 6 uczniów/uczennic – urodzonych w 2002-2004. Do punktacji zespołu będą brane wyniki 4 najlepszych.

3.Zgłoszenia – na stadionie, w dniu zawodów do godz. 11.45.
Obowiązuje – lista imienna wygenerowana z SRS potwierdzona przez dyrekcję szkoły, legitymacja szkolna i oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach lub badanie lekarskie.

- każdy startujący musi posiadać kartkę startową (wzór w załączeniu) o wymiarach
ok. 8x8 cm z następującymi danymi: nazwisko i imię, rocznik, szkoła

………………………………………………
Nazwisko i imię


………….. …………….………
Rocznik szkoła4. Regulamin – zgodnie z kalendarzem W SZS.

5. Punktacja

MIEJSCE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 itd
PKT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 itd


6.Uwaga – dozwolony jest start w kolcach.Wykonanie serwisu stargard.com.pl - strony internetowe stargard

Partnerzy: